Yaşam

Felak Suresi okunuşu ve anlamı! Felak Suresi faziletleri nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’de en faziletli surelerinden biri de Felak Suresi’dir. Peki Felak Suresi nasıl okunur? Türkçe meali nedir? Faziletleri nelerdir? İşte detaylar…

Felak Suresi, Kur’an-ı Kerim’in en kısa sürelerinden biridir. Kötülüklerden ve nazardan korunmak için okunur.

Felak Suresi, Medine döneminde inmiştir ve 5 ayetten oluşur. Kur’an-ı Kerim’in 113. suresidir. Sabah aydınlığını anlamına gelir.

Surede bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığınılması öğütlenmektedir. Resulullah, Felak ve Nas surelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir. İşte Felak Suresi anlamı, okunuşu ve faziletleri…

Felak Suresi okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Kul e’ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

De ki:”Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden,

Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

Felak Suresi faziletleri

5 vakit namazdan sonra 3 kere okunan Felak suresi tüm belalardan korur. Felak suresi sizi çekemeyenlere karşı sizi korur. Allah Felak suresini sürekli okuyan kişiye kolay yoldan rızık verir. Sabah anlamına gelen Felak suresi yaratılanların şerrinden Allaha sığınmamızı sağlayan bir duadır. Felak koruyucu surelerdendir. Görünen veya görünmeyen her türlü kötülüklerden korur. Yatağa girerken okuyan kişiler kötü yaratılanların kötülüklerinden korur. Büyüklerden korunmak için 41 kere Felak okunabilir.

Felak Suresi tefsiri

“Sabah” diye çevirdiğimiz felak kelimesi “yarmak”
anlamındaki felk (فلق)masdarından isimdir. Yarma ve çatlatma neticesinde
meydana gelen şeyin sıfatı olarak kullanılmaktadır. Yaygın yoruma göre burada
Allah’ın gece karanlığını yarması neticesinde meydana gelen sabah aydınlığını
ifade eder. Ancak, bir sonraki âyetle bağlantısı dikkate alındığında kelimenin,
“yokluktan yarılıp çıkan mahlûkat” şeklinde özetleyebileceğimiz daha genel bir
anlam içerdiğini kabul etmek gerekir. Buna göre felak kelimesi kâinatın yokluk
alanından belki bir patlama ile ilk meydana gelişini ve yaratılışını ifade
eder. Bu cümleden olmak üzere arzdan kaynayan pınarlar, bulutlardan boşalan
yağmurlar, tohumlardan filiz veren bitkiler, rahimlerden çıkan yavrular gibi
Allah’ın kudretiyle bir asıldan, bir kaynaktan ayrılıp çıkan bütün mahlûkat
felak kelimesinin kapsamına girer. Ayrıca –Muhammed Esed’in de belirttiği gibi
(III, 1324)– felak kelimesinin, “bir belirsizlikten (dönem) sonra hakikatin
ortaya çıkışı” şeklindeki tanımı (Tâcü’l-arûs, “flk” md.) dikkate alındığında
“sabahın rabbi” deyimiyle “Allah’ın, hakikatin her şekildeki idrakinin kaynağı
olduğuna ve bir kimsenin O’na sığınmasının, ‘hakikatin ardından koşmak’ ile eş
anlamlı olduğuna” işaret edildiği de düşünülebilir. Eski tefsirlerde felak
kelimesine, “cehennemin ismi, cehennemde bir zindanın veya bitkinin ya da
kuyunun ismi” gibi –bize göre isabetli olmayan– başka yorumlar da getirilmiştir
(meselâ bk. Taberî, XXX, 349-351; Şevkânî, V, 616-617).

KAYNAK: diyanet.gov.tr

İlgili Haberler